Український Націоналіст

13.04.2015 15:53
Завданням сучасних Націоналістів є знищення не тільки зовнішнього ворога, але й внутрішнього, оскільки саме внутрішній ворог – найнебезпечніший для Українського Націоналізму. А почати радимо з себе.
 
Абсолютно (повно) дискредитують Націоналістичний рух (особи з такими рисами не є Націоналістами):
 
1. Нечесність (від слова "честь").
2. Будь-який вид наркоманії (включаючи тютюнопаління, алкоголізм).
3. Російськомовність.
4. Лібералізм, толерантність.
5. Бидлоповедінка (вульгарність, зміщення акцентів у розмовах до найбазовіших людських потреб (замість апелювання до вищих цінностей).
6. Корисливість.
7. Низький інтелектуальний рівень, ідеологічна необізнаність, нечітке уявлення про Націоналізм.
8. Перенесення чужих ідеологій на ґрунт Українського Націоналізму.
9. Поєднання Націоналізму з демократією.
10. Пацифізм.
11. Надмірна гуманність, поблажливе ставлення до ворогів Нації.
12. Завищені довірливість або навпаки – недовір’я (як наслідок – необережність у спілкуванні з оточуючими або ж навпаки – суцільна параноя, яка не менш небезпечна).
13. Вибіркова небайдужість (небайдужість тільки до окремих проблем/питань/завдань; звідси – «вибіркова» чесність, «вибіркова» гідність і врешті-решт – «вибірковий» Націоналізм).
14. Відсутність прагнення до саморозвитку.
15. Поблажливість до подібних дискредитуючих проявів у власному оточенні.
 
Відносно (неповно) дискредитують Націоналістичний рух (коефіцієнт корисної дії таких Націоналістів дорівнює нулю або близький до нього):
 
16. Несприйняття себе як окремої бойової одиниці нації, котра власною волею може досягти поставленої мети.
17. Очікування вождя-провідника (доки його нема – сам собі будь Вождем!).
18. Недисциплінованість.
19. Безвідповідальність або уникання відповідальності.
20. Ігнорування фізичної підготовки.
21. Психологія жертви, а звідси – відсутність воїнського дух (сюди ж відносимо зацикленість на трагічних сторінках минулого, замість возвеличення Героїчних).
22. Психічна нестійкість.
23. Схильність до сіяння паніки без перевірки достовірності джерела.
24. Лінивість, незібраність.
25. Пріоритет минущого над вічним (мислення категоріями нинішнього дня замість того, щоб мислити категоріями неперервності часу й простору – пам’ятаючи і про мертвих, і про живих, і про ненароджених).
26. Нераціональне використання наявних ресурсів (розпорошування сил на акції з нульовим результатом через ілюзії з приводу їхнього вражаючого ефекту).
27. Перебирання на себе чужих, невластивих ролей (як наслідок, така людина тільки "здається", а не "є", а отже – не приносить жодної користі для Руху й безрезультатністю своїх дій так само дискредитує його. Тобто кожен має об’єктивно оцінювати свої вміння-можливості й відповідно – чітко знати своє місце.
28. Низька екологічна свідомість.